เรื่องน่ารู้ของโฟโตบีม   ส่วนใหญ่เราจะรู้โฟโตบีมในแง่ของการใช้งานบนรั้วป้องการมิให้ขโมยปีนข้ามกำแพงเข้ามาภายในบ้าน หากลองอ่านคู่มือที่ให้มาจะพบว่าโฟโต้บีมก็สามารถใช้งานในอาคารได้ด้วยและระยะการทำงานของมันจะยิ่งมากขึ้นเป็นสองเท่าของการใช้ภายนอกอาคาร โฟโต้บีมสามารถใช้ตรวจจับภายในบ้านหรืออาคารได้เป็นอย่างดีหากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ตามยาวที่ตัวตรวจจับแบบพาสซีพอินฟราเรดไม่สามารถคลุมระยะนั้นๆได้ทั้งหมด และเนื่องจากโฟโต้บีมมีลำแสงเป็นแนวตรงจึงเหมาะกับพื้นที่ๆมีการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัยด้วยเพราะหากนำพาสซีพอินฟราเรดมาใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถให้ใครเข้ามาในพื้นที่ในนั้นได้     ความทนทาน   โฟโต้บีมมีความทนทานมากเพราะมีอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องติดตั้งระบบป้องกันการรบกวนมากมายเหมือนตัวตรวจจับแบบพาสซีฟอินฟราเรด จากการใช้งานจริงโฟโต้บีมมีความทนทานนับสิบปีทั้งที่ต้องติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารโดนแดดโดนฝนมานาน ข้อนี้สามารถยืนยันได้จากลูกค้าหลายท่านที่ยังคงใช้งานอยู่ การเกิดความผิดพลาดจากการเตือนภัยมีต่ำมากเพราะสาเหตุที่จะมีความผิดพลาดเช่นนี้ส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อมเช่นไม่ได้หมั่นตรวจดูกิ่งไม้ทีเติบโตและมาขวางลำแสงเป็นต้น ในตัวโฟโต้บีมจะมีปุ่มสำหรับการปรับค่าความไวอยู่ในตัวซึ่งจะช่วยกรองความเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไปไม่ให้ถูกตรวจจับ และยังมีลำแสงมากกว่าหนึ่งลำแสงในเครื่องเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากวัตถุแปลกปลอมที่ผ่านเข้ามาตัดลำแสงโดยบังเอิญซึ่งวัตถุเช่นนี้จะไม่ผ่านครบทั้งสองลำแสงในเวลาเดียวกันจึงเป็นการป้องกันการเตือนภัยผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ที่น่าสนใจคือโฟโต้บีมถูกสร้างขึ้นมาตามมาตรฐานการ IP55(ค่า IP หรือ ingress protection )สำหรับการใช้งานภานนอกที่ต้องผ่านมาตรฐานต่อไปนี้  IP 55 Enclosure Characteristics: Protection from dirt, dust, oil, and other non-corrosive material Complete protection from contact with enclosed equipment Protection from water, up to water projected by a nozzle against enclosure…