แหล่งความรู้อ้างอิงสำหรับระบบสัญญาณกันขโมย ยินดีต้อนรับสู่ Bigvaluealarm ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเทคนิคการใช้งาน การออกแบบ และการติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลบริษัทได้รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ให้ท่านศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบสัญญาณกันขโมยที่ถูกต้อง และมีความสะดวกสูงสุดในการใช้งาน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษากรุณาติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์มี่ให้ไว้ในหมวด contact us หรือส่งอีเมล์ในช่องที่จัดไว้ให้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในระบบสัญญาณกันขโมยและยังไม่แน่ใจว่าจะติดดีหรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายหลังขอแนะนำให้ท่านหาความรู้จากหลายๆแหล่งก่อนจนแน่ใจว่าท่านมีความรู้พอสมควรแล้วจึงค่อยตัดสินใจอีกครั้ง การคลิกเข้าไปดูสินค้าตามที่ต่างๆโดยไม่หาความรู้ก่อนอาจเพิ่มความสับสนให้กับท่าน ข้อมูลต่างๆที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ในเว้ปไซต์นี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อชี้นำให้ท่านซื้อสินค้าแต่อย่างใด เป็นเพียงหนทางให้ท่านได้เข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และลดความสูญเสียจากการโจรกรรมเท่านั้น เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับระบบสัญญาณกันขโมย การป้องกันสัญญาณหลอก (False alarm) สามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ 1 Confirm Alarm คือการตั้งค่าให้ตัวตรวจจับทำงานครบ 2 โซนก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัย วิธีนี้ใช้เมื่อผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่แล้วโดนจับโดยแม่เหล็กประตูซึ่งเป็นโซนที่1(ยกตัวอย่าง)แล้วโดนอินฟราเรดเซ็นเซอร์ซึ่งอยู่ในโซนที่2จับอีก1ตัวเมื่อครบ2โซนตามเงื่อนไขตู้ควบคุมจึงสั่งให้ส่งสัญญาณเตือนภัย การตรวจจับโดยใช้เครื่องตรวจจับ 2โซนนี้ไม่คำนึงว่าตัวตรวจจับจะเป็นอะไรขอให้จับครบ 2โซนก็ครบเงื่อนไขการเตือนภัย มีข้อแม้คือตัวตรวจจับที่กล่าวนี้ต้องถูกแยกเป็นโซนใครโซนมัน ถ้าแม่เหล็ก 2ตัวอยู่ในโซนเดียวกันแล้วขโมยเปิดประตู 2ประตูนี้ถือว่ายังไม่ครบเงื่อนไข confirm alarm การใช้เทคนิคนี้จึงเหมาะกับบ้านที่มีตัวตรวจจับ 2ตัวขึ้นไป ติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กัน และมีแนวโน้มว่าขโมยจะต้องเดินผ่านในบริเวณที่มีการติดตั้งตัวตรวจจับทั้ง 2ตัวนี้ 2 Double knock คือการจับ 2ครั้งในตัวตรวจจับแบบอินฟราเรดหรือแบบโมชั่นที่มีไมโครเวฟเป็นต้น การใช้ double knockเหมาะกับเครื่องตรวจจับแบบอินฟราเรด หรืออินฟราเรดผสมไมโครเวฟหรือแบบที่คล้ายกันนี้เท่านั้น การใช้งานอยู่ในเงื่อนไขที่ตัวตรวจจับตัวเดียวกันต้องจับการบุกรุกได้ถึง 2ครั้งจึงจะส่งสัญญาณเตือนภัย เทคนิคนี้สามารถแก้สัญญาณหลอกจากอินฟราเรดได้ค่อนข้างดีเพราะตัวตรวจจับแบบอินฟราเรดมักก่อปัญหาเตือนภัยหลอกได้บ่อยกว่าเครื่องตรวจจับชนิดแม่เหล็ก อย่างไรก็ดีเทคนิคนี้ใช้กับแม่เหล็กประตูหน้าต่างไม่ได้เพราะต้องมีการเปิดแล้วปิดประตูบานเดิม 2ครั้งซึ่งโอกาสเกิดการบุกรุกแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้…