ท่านทราบหรือไม่ว่าในพื้นที่หลายแห่งใกล้เขตทหารหรือในสนามรบได้มีการนำเครื่องตรวจจับบางชนิดเข้ามาใช้เพื่อเตือนภัยให้ทราบว่ามีผู้บุกรุกพยามยามเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม อุปกรณ์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายทุ่นระเบิดขนาดเล็กที่มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นานหลายเดือนโดยและไม่ต้องต่อสายสัญญาณใดๆเข้ามาให้เกะกะเพราะมีเสาอากาศและเครื่องส่งวิทยุภายในตัวเองเพื่อสื่อสารไปยังเครื่องรับที่อยู่ห่างไกลได้นับสิบไมล์ อุปกรณ์ชนิดนี้ได้ความคิดพื้นฐานมาจากเครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดินหรือแผ่นดินไหวที่เรียกว่า seismic sensor โดยพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและมีการตั้ง algorithm ให้รู้จักการสั้นสะเทือนในรูปแบบของการเดินของคน สัตว์ และรถยนต์ หากการสั่นสะเทือนเข้ากันได้กับรูปแบบที่กล่าวมาจึงจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับ และที่เครื่องรับก็จะใช้โน้ตบุ๊คและจอมอนิเตอร์ในการตรวจสอบว่าสัญญาณบุกรุกนั้นเข้ามาในทิศทางใดโดยใช้แผนที่รอบๆศูนย์ควบคุมและจุดต่างๆที่มีการฝังทุ่นตรวจจับนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องบอกระยะว่าผู้บุกรุกอยู่ห่างไปเท่าใด จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบโดยการส่งโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องวงจรปิดเพื่อนำภาพกลับมายังศูนย์ควบคุม และท้ายสุดก็เป็นหน้าที่ของกำลังคนที่จะเข้าไปสกัดและตอบโต้หากมีการยืนยันโดยภาพว่าเกิดการบุกรุกเกิดขึ้นจริง ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าประเภทนี้หันมาทำตลาดประเภท consumer ด้วยเพราะมีช่องทางขายให้กับลูกค้าประเภทมีที่ดินกว้างใหญ่และกลัวว่าจะมีผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดินของตน หรือรอยต่อพรมแดนที่มักมีผู้อพยพลักลอบเข้าเมืองกันเป็นประจำเป็นต้น คาดว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนแต่ข้อมูลยังไม่แพร่หลายนักเพราะสินค้าค่อนข้างเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche marker) ซึ่งรู้จักกันในวงแคบแต่เราจะศึกษาหาความรู้เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อแนะนำเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า หรือเอาไว้พัฒนาสินค้าขึ้นมาใช้เองก็สุดแต่ความต้องการ   GROUND SENSORS Unattended Ground Sensors หรือ UGS เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของตัวตรวจจับประเภทนี้เพราะมีการออกแบบมามากมายหลายรูปแบบ UGS บางรุ่นใช้ฝังดินทั้งตัว บางรุ่นฝังแต่ตัวแต่มีหัวโผล่ไว้ด้านบน บางรุ่นก็แค่วางไว้บนพื้น เฉยๆ และบางรุ่นออกแบบให้ซ่อนไว้ในก้อนหินปลอมเป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายกันคือวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนที่เข้ากันได้กับการเคลื่อนไหวของคนและยานพาหนะแล้วส่งข้อมูลไปที่เครื่องรับ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในตัวสินค้าในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง UGS ประเภทฝังดินยี่ห้อหนึ่งมาเป็นกรณีศึกษา อุปกรณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีชื่อว่า E-UGS 2000 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถต่อเติมได้ในอนาคต (Expandable Unattended Ground Sensors) โดยสินค้านี้ได้ขยายความไว้ว่า “เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับงานทางทหารเพื่อการตรวจจับการบุกรุกระยะไกล สามารถใช้ตามรอยต่อชายแดนประเทศและในงานปกป้องทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน” เมื่อนำมาใช้งาน E-UGS…