หากท่านยังไม่เคยทราบเรื่องราวของมันในทุกแง่มุมมันอาจจะทำให้ท่านสับสนได้พอสมควรทั้งนี้เพราะ motion sensor แท้จริงแล้วมันควรใช้เรียกตัวตรวจจับแบบ microwave เพราะมันทำงานโดยการจับความเคลื่อนไหวที่เรียกว่า motion โดยตรง อย่างไรก็ดีเรามักจะพบว่าเกินกว่า 50% ของตัวตรวจจับที่เรียกว่าโมชั่นเซ็นเซอร์มักจะเป็นชนิด PIR (Passive infrared sensor) คือตัวตรวจจับคลื่นความร้อนอินฟราเรดเสียมากกว่า เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นทุนในการผลิต PIR จะถูกกว่า Microwave sensor และการที่จะนำ Microwave sensor มาใช้เพียงอย่างเดียวจะเกิด false alarm ง่ายมากจึงต้องใช้ PIR ร่วมด้วยเสมอจึงยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิต Microwave sensor แพงมากขึ้นไปอีก เฉพาะในเรื่องของตัวครวจจับแบบไมโครเวฟเองก็มีเรื่องต้องพิจารณาอยู่เช่นคลื่นความถี่ที่นำมาใช้กันก็บ่งบอกถึงคุณภาพเพราะไมโครเวฟที่ดีคลื่นความถี่จะสูงกว่าธรรมดา(ระดับGHZ ขึ้นไป) นอกจากนั้นคลื่นไมโครเวฟจะยังกระจายไปรอบทิศทางจึงต้องหาทางจำกัดให้คลื่นพุ่งตรงหปยังทิศที่ต้องการเท่านั้น นั่นหมายความว่าการติดตั้งตัวตรวจจับไมโครเวฟที่มีคลื่นความถี่เดียวกันในบริเวณใกล้กันจะเกิดความเสี่ยง false alarm สูงเพราะคลื่นยิงเข้าหากันเอง การติดตั้งตัวตรวจจับแบบไมโครเวฟมากกว่า 1ตัวขึ้นไปจึงต้องเลือกคลื่นความถี่ที่ไม่ซ้ำกันเลย อย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกว่าตัวตรวจจับแบบไมโครเวฟจะนำมาใช้ตรงๆไม่ได้ต้องนำระบบตรวจจับแบบอินฟราเรดมาช่วย confirm ด้วยเสมอเราจึงได้ยินสินค้าที่ถูกเรียกว่าตัวตรวจจับแบบ dual tech ซึ่งหมายถึง dual technologies นั้นเอง ตัวตรวจจับชนิดนี้จะมีระบบ microwave และ passive…