ทั้งสองระบบมีข้อดีข้อด้อยที่น่าสนใจหากท่านไม่เคยติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยมาก่อนขอแนะนำให้ศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนที่จะเลือกระบบเดินสายหรือไร้สาย เราขอประมวลความรู้ความเข้าใจของทั้งสองระบบมาสรุปให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้ ระบบเดินสาย ข้อดี 1  ทนทาน (ช่างต้องมีมาตรฐานดีใช้ท่อเดินสายภายในบ้านและบัดกรีทุกจุดเชื่อมต่อ) 2  บำรุงรักษาต่ำ เพราะมีเพียงแบตฯสำรองไฟในตู้ควบคุมที่ต้องเปลี่ยนทุกสองปี 3  หากอุปกรณ์ประเภทตัวตรวจจับตัวใดเสียสามารถเปลี่ยนข้ามยี่ห้อได้หมดไม่มีปัญหา 4  อุปกรณ์ตรวจจับทุกตัวราคาไม่สูงเพราะไม่มีตัวรับส่งสัญญาณวิทยุทำให้ติดตั้งได้มากจุดโดยไม่ทำให้งบฯสูงเกินไป (แม่เหล็กตรวจจับตามประตูหน้าต่างราคาไม่เกิน 100 บาทต่อจุด) 5  อุปกรณ์ประเภทตัวตรวจจับที่มาตรฐานสูงมักให้ประกันอย่างต่ำ 5ปี 6  รองรับการสื่อสารและเตือนภัยทุกรูปแบบเพียงต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็น ข้อเสีย 1  ค่าเดินสายและค่าแรงติดตั้งรคาสูงสูง ยิ่งมากจุดมากโซนค่าติดตั้งยิ่งแพง ช่างบางรายอาจนำสายโทรศัพท์มาใช้แทนสายสัญญาณเพื่อลดค่าดำเนินการในใบเสนอราคา 2  ช่างไม่ค่อยชอบทำเพราะต้องเข้าหน้างานหลายรอบและต้องรอจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งหมดทำให้ได้เงินล่าช้าและปิดงานช้า 3  หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานเพราะช่างเดินสายไม่เอาใจใส่งานเช่นไม่บัดกรีสายทุกจุดหรือไม่เดินท่อให้ครบท่านอาจเจอปัญหาจุกจิกกวนใจ บางครั้งท่อเดินไว้ไม่สุดอาจโดนหนูกัดสายขาดได้ต้องเปิดฝ้าซ่อมสายเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ระบบไร้สาย ข้อดี 1  ค่าติดตั้งไม่แพงมักรวมอยู่ในราคาสินค้า 2  ใช้เวลาติดตั้งไม่นาน (ถ้าไม่มีอะไรซับซ้อนมักจะทำเสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือในหนึ่งวัน) 3  รองรับการสื่อสารและเตือนภัยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโทรผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานหรือแบบ GSM และยังรวมไปถึงการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มี app และ cloud รองรับ 4  มักจะออกแบบให้ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดซึ่งใช้ app เดียวกันกับระบบกันขโมย 5  บางค่ายสามารถสั่งงานแบบโฮมออโตเมชั่นคือเปิด/ปิดระบบไฟฟ้าในบ้านได้ด้วย 6  พร้อมเคลื่อนย้ายการติดตั้งไปยังที่ใหม่ได้โดยง่ายหากเจ้าของบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัย…