Tag: ระบบสัญญาณกันขโมยภายนอกอาคาร

E-UGS2000

เครื่องตรวจจับการบุกรุกชนิดทุ่นฝังดิน

ท่านทราบหรือไม่ว่าในพื้นที่หลายแห่งใกล้เขตทหารหรือในสนามรบได้มีการนำเครื่องตรวจจับบางชนิดเข้ามาใช้เพื่อเตือนภัยให้ทราบว่ามีผู้บุกรุกพยามยามเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม อุปกรณ์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายทุ่นระเบิดขนาดเล็กที่มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นานหลายเดือนโดยและไม่ต้องต่อสายสัญญาณใดๆเข้ามาให้เกะกะเพราะมีเสาอากาศและเครื่องส่งวิทยุภายในตัวเองเพื่อสื่อสารไปยังเครื่องรับที่อยู่ห่างไกลได้นับสิบไมล์ อุปกรณ์ชนิดนี้ได้ความคิดพื้นฐานมาจากเครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดินหรือแผ่นดินไหวที่เรียกว่า seismic sensor โดยพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและมีการตั้ง algorithm ให้รู้จักการสั้นสะเทือนในรูปแบบของการเดินของคน สัตว์ และรถยนต์ หากการสั่นสะเทือนเข้ากันได้กับรูปแบบที่กล่าวมาจึงจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับ และที่เครื่องรับก็จะใช้โน้ตบุ๊คและจอมอนิเตอร์ในการตรวจสอบว่าสัญญาณบุกรุกนั้นเข้ามาในทิศทางใดโดยใช้แผนที่รอบๆศูนย์ควบคุมและจุดต่างๆที่มีการฝังทุ่นตรวจจับนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องบอกระยะว่าผู้บุกรุกอยู่ห่างไปเท่าใด จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบโดยการส่งโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องวงจรปิดเพื่อนำภาพกลับมายังศูนย์ควบคุม และท้ายสุดก็เป็นหน้าที่ของกำลังคนที่จะเข้าไปสกัดและตอบโต้หากมีการยืนยันโดยภาพว่าเกิดการบุกรุกเกิดขึ้นจริง ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าประเภทนี้หันมาทำตลาดประเภท consumer ด้วยเพราะมีช่องทางขายให้กับลูกค้าประเภทมีที่ดินกว้างใหญ่และกลัวว่าจะมีผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดินของตน หรือรอยต่อพรมแดนที่มักมีผู้อพยพลักลอบเข้าเมืองกันเป็นประจำเป็นต้น คาดว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนแต่ข้อมูลยังไม่แพร่หลายนักเพราะสินค้าค่อนข้างเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche marker) ซึ่งรู้จักกันในวงแคบแต่เราจะศึกษาหาความรู้เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อแนะนำเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า หรือเอาไว้พัฒนาสินค้าขึ้นมาใช้เองก็สุดแต่ความต้องการ   GROUND SENSORS Unattended Ground Sensors หรือ UGS เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของตัวตรวจจับประเภทนี้เพราะมีการออกแบบมามากมายหลายรูปแบบ UGS บางรุ่นใช้ฝังดินทั้งตัว บางรุ่นฝังแต่ตัวแต่มีหัวโผล่ไว้ด้านบน บางรุ่นก็แค่วางไว้บนพื้น เฉยๆ และบางรุ่นออกแบบให้ซ่อนไว้ในก้อนหินปลอมเป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายกันคือวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนที่เข้ากันได้กับการเคลื่อนไหวของคนและยานพาหนะแล้วส่งข้อมูลไปที่เครื่องรับ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในตัวสินค้าในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง UGS ประเภทฝังดินยี่ห้อหนึ่งมาเป็นกรณีศึกษา อุปกรณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีชื่อว่า E-UGS 2000 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถต่อเติมได้ในอนาคต (Expandable Unattended Ground Sensors) โดยสินค้านี้ได้ขยายความไว้ว่า “เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับงานทางทหารเพื่อการตรวจจับการบุกรุกระยะไกล สามารถใช้ตามรอยต่อชายแดนประเทศและในงานปกป้องทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน” เมื่อนำมาใช้งาน E-UGS…
Banner

ระบบตรวจจับภายนอกอาคารแบบไฟเบอร์เซ้นซิ่ง

เครื่องตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกอาคารชนิดไฟเบอร์เซ้นซิ่ง   ในครั้งก่อนได้นำเสนอโฟโต้อิเล็คทริกบีมซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับชนิดภายนอกอาคารกันไปแล้ว ในครั้งนี้ท่านจะได้รู้จักกับเครื่องตรวจจับชนิดไฟเบอร์เซ้นซิ่งซึ่งถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์แบบ perimeter detector คือเอาไว้ติดตั้งบริเวณรอบนอกอาคาร เครื่องตรวจจับแบบนี้ทำงานโดยการวัดค่าการสั่นสะเทือนของลำแสงที่หักเหภายในท่อนำแสงที่เรารู้จักกันว่าไฟบอร์ออพติก โดยเส้นใยแก้วนำแสงนี้ปัจจุบันจะมีใช้กันในระบบการสื่อสารแบบอินเตอร์เน็ทที่ต้องการเดินสายกันไกลๆโดยช่วยให้ความเร็วของข้อมูลไม่ตกหล่นเพราะเป็นการใช้แสงในการสื่อสาร Fiber sensing ก็เช่นเดียวกันมันสามารถเดินสายกันได้ไกลๆหลายๆกิโลเมตรโดยสามารถข้อมูลที่ส่งกลับมายังตู้ควบคุมได้อย่างดีเยี่ยม ตู้ควบคุมซึ่งอาจเรียกว่าตู้เมนเฟรมจะทำหน้าที่ถอดรหัสหรือแปลความหมายของแสงที่สะท้อนกลับมาว่าเข้ากันกับลักษณะการบุกรุกของมนุษย์หรือไม่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัย เคยมีแนวทางและโครงการนำระบบเตือนภับแบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาใช้ในพื้นที่เสียงต่อการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติเช่นแถบเทือกเขาที่มีถนนตัดผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเลี่ยงเส้นทางหากมีการสั่นสะเทือนในบริเวณนั้นจนเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม การใช้งานในลักษณะนี้จะใช้แหล่งพลังงานจากโซล่าเซลเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้เครื่องส่งวิทยุในการส่งข้อมูลให้ศูนย์เฝ้าระวังทราบ ปัจจุบันวิธีการเตือนภัยแบบนี้ถูกออกแบบและใช้งานในประเทศไต้หวัน นอกจากการใช้งานระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งในนี้ลักษณะนี้แล้วเข้าใจว่ายังมีการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆอีกรวมถึงในสนามรบแต่ข้อมูลเหล่านี้มักรู้กันในวงแคบ   การใช้สายไฟเบอร์ออพติกในการตรวจจับการบุกรุกนี้มีใช้กันมาเกิน 10ปีแล้วแต่ถูกจำกัดอยู่ในงานใหญ่ๆเสียมากกว่าเช่นใช้กับรั้วชนิดตาข่ายรอบๆฐานทัพอากาศ รอบๆท่าอากาศยานในบางประเทศ รอบๆโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือบางครั้งก็ฝังเอาไว้ใต้ดินรอบๆฐานที่มั่นของหน่วยทหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุไวไฟเช่นโรงกลั่นน้ำมันเป็นต้น สรุปในเบื้องต้นคือระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งนี้ถูกนำมาใช้กันสองวิธีคือติดไว้บนรั้วที่เป็นตาข่ายเหล็กและฝังดิน และมีบางครั้งได้ถูกนำมาติดไว้บนกำแพงบ้านแบบคอนกรีตเพื่อตรวจจับการปีนรั้วของพวกหัวขโมยทั้งหมดนี้จะมีข้อมูลให้ท่านได้พิจารณากันต่อไป อุปกรณ์ในระบบไฟเบอร์เซ็นซิ่ง อุปกรณ์หลักประกอบไปด้วยตู้เมนเฟรมที่ผลิตแสงส่งไปในท่อไฟเบอร์ออพติกและเครื่องมือวิเคราะห์การกระเพื่อมของแสงเมื่อแสงสะท้อนกลับมายังตู้เมนเฟรม ตู้ดังกล่าวนี้จะมีหลายขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของอุปกรณ์และโซนที่ต้องการ การแบ่งโซนก็เพื่อช่วยให้การดูแลสะดวกขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยที่เรารู้จักกันอยู่แล้วหากแต่ว่าโซนในแบบ perimeter นี้จะแบ่งออกไปในตามยาวตามแนวรั้วหรือถ้าอยู่ใต้ดินก็จะบ่งบอกถึงพื้นที่นั้นๆที่มีการบุกรุกเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีตู้เมนเฟรมของระบบนี้ส่วนใหญ่จะทำเพียงหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นผู้ติดตั้งมักจะใช้ระบบนี้เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ รปภ.ทราบเพื่อที่จะได้ใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากนำมาใช้กับสถานที่ที่ไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลก็มักจะนำเอาสัญญาณ output จากตู้เมนเฟรมไปเข้าระบบสัญญาณกันขโมยอีกเพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณเตือนภัย สองสายไฟเบอร์ออพติกซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทคือ leading fiber กับ sensing fiber ซึ่งสายทั้งสองประเภทนี้ต้องมีฉนวนห่อหุ้มที่แข้งแรงและทนทานพอที่จะรับแรงกระแทกเมื่ออยู่ใต้ดินและต้องทนต่อสภาพภูมิอากาศอันเลวร้ายได้อย่างน้อย 10ปี อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันที่สำคัญคือกล่องเทอร์มินอล fiber optic splice enclosure ที่ใช้ต่อเชื่อมสายไฟเบอร์ออพติกเข้าด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้  splicing tool ในการเชื่อมต่อสาย อุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีความทนทานสูงเพระต้องถูกติดตั้งอยู่ด้วยกันกับสายไฟเบอร์ทั้งแบบบนรั้วตาข่ายและแบบฝังดินจึงทำให้ระบบเตือนภัยแบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมีราคาสูงอย่างเลี่ยงไม่ได้…