วางระบบกันขโมย

ElectricianJPG

แนะนำการออกแบบระบบสัญญาณกันขโมย

ลองออกแบบระบบสัญญาณกันขโมยด้วยตัวท่านเองในหมวดนี้เราขอแนะนำวิธีการออกแบบระบบสัญญาณกันขโมยให้กับบ้านของท่าน โดยใช้หลักการง่ายๆเพื่อท่านจะได้สามารถเตรียมงบประมาณได้ถูกต้อง ขอรบกวนให้ท่านศึกษาวิธีการออกแบบไปตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณาตอบคำถามในส่วนแรกก่อนเพื่อท่านจะได้รู้ทิศทางว่าท่านสามารถจะใช้ระบบใดได้บ้างในบ้านท่านคำถามคำแนะนำจากเรา

ลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อท่านจะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม

บ้านของท่านอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ฝ้าเพดานยังไม่ปิดใช่หรือไม่?

หากคำตอบคือใช่ทางเลือกของท่านคือ

– ติดตั้งเต็มระบบโดยเลือกใช้แม่เหล็ก และอินฟราเรดให้ทำงานร่วมกัน ไปดูที่ข้อ 2

– ติดตั้งบางส่วนเช่นใช้อินฟราเรดทำงานเป็นหลัก (ประหยัดงบประมาณ) ไปดูที่ข้อ 3

หากคำตอบคือไม่ใช่ (บ้านสร้างเสร็จแล้วหรือ อยู่มานานแล้ว)

– ติดตั้งบางส่วนแบบเดินสายโดยใช้อินฟราเรดและแม่เหล็กบางจุด ไปดูที่ข้อ 3

– ติดตั้งระบบไร้สาย ไปดูที่ข้อ 4

หากท่านมีข้อสงสัยในคำศัพท์ที่มักใช้กันในระบบสัญญาณกัยขโมย ไปหาคำตอบได้ที่นี่ ไปดูหัวข้อที่ 5

หัวข้อที่ 2 วิธีออกแบบและวางระบบสัญญาณกันขโมยชนิดเต็มรูปแบบ

แผนภาพตัวอย่าง

 

YongsinchaiJPGvisio

 

จากแผนภูมิด้านบนให้ท่านสังเกตุจุดแดงทั้งหมดซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แทนแม่เหล็กตรวจจับตามบานประตูหน้าต่าง ขั้นตอนแรกเริ่มจากนับจำนวนหน้าต่างและประตูทั้งหมดในบ้านท่านรวมทั้งบานกระทุ้งในห้องน้ำแล้วจดจำนวนที่นับได้ทั้งหมดลงในlist  วิธีนับจำนวนแม่เหล็กคิดดังนี้ หน้าต่างบานเดี่ยวนับเป็น1คู่ หน้าต่างบานเลื่อนที่มี 2บานเปิดได้เป็นอิสระจากกันนับ 2คู่ (แต่หากเลื่อนได้ด้านเดียวอีกด้านติดตายให้นับเป็น 1คู่) เมื่อได้จำนวนแม่เหล็กทั้งหมดแล้วขั้นต่อไปให้พิจารณาพื้นที่ในบ้านว่าแบ่งการใช้งานอย่างไร เช่นแบ่งเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องโถงทางเดิน ห้องทานข้าวป็นต้น เมื่อเข้าใจดีแล้วให้จัดหน้าต่าง/ประตูที่อยู่ในบริเวณนั้นๆรวมกันเข้ามาเป็นโซน ยกตัวอย่างโซน 2 ตามรูปข้างบนประกอบไปด้วยหน้าต่าง 4บาน ท่านอาจเรียกโซน 2ว่าโซนห้องทานข้าวเป็นต้น

floorplan-basic-alarmการแบ่งโซนช่วยให้ท่านจดจำได้ง่ายว่ามีเหตุบุกรุกเกิดขึ้นที่บริเวณใดในบ้านเพราะเลขโซนจะมาแสดงอยู่บนแป้นกดรหัสหลังจากเกิดเหตุหรือในกรณ๊ที่ท่านจะเปิดระบบใช้งานแล้วบังเอิญมีหน้าต่างบางบานไม่ได้ปิด แป้นกดรหัสจะแจ้งหมายเลขโซนให้ท่านทราบเพื่อที่ท่านจะได้ปิดให้เรียบร้อยก่อนเปิดระบบ ในสภาวะการใช้งานปกติตู้ควบคุมจะไม่ยอมให้ท่านเปิดระบบถ้าโซนใดโซนหนึ่งยังไม่เรียบร้อยทั้งนี้เพราะบ้านท่านยังไม่ปลอดภัย

ให้ท่านลองจัดโซนในบ้านท่านทั้งหมดตามความต้องการของท่านโดยดูตัวอย่างจากภาพข้างบน ข้อแนะนำคือท่านควรทำโซนให้ชัดเจนว่าครอบคลุมพื้นที่ใดที่แน่นอนมิฉะนั้นแล้วท่านจะเสียเวลาในการตรวจสอบการบุกรุก หรือจุดที่เป็นปัญหาในภายหลัง  สิ่งที่ท่านควรทราบคือประตูทางเข้าออกต้องจัดเป็นโซน 1โซนต่างหากโดยไม่พ่วงกับหน้าต่างหรือประตูอื่นๆทั้งนี้เพราะโซนนี้จะต้องเป็นโซนที่มีการหน่วงเวลาเข้า/ออกจากบ้าน เพื่อท่านจะได้มีเวลาไปกดรหัสปิดการใช้งาน ได้ทันเวลาเมื่อจะเข้าบ้าน และท่านสามารถออกจากบ้านได้ทันเมื่อใส่รหัสเปิดการใช้งานระบบสัญญาณกันขโมย (arming) ดูตัวอย่างโซน 1 ในภาพข้างบนในขณะเดียวกันโซนที่เหลือทั้งหมดจะถูกตั้งให้ร้องทันทีเพื่อให้ผู้บุกรุกออกไปจากบ้านท่านให้เร็วที่สุด (ยกเว้นโซนที่ใช้กับเครื่องตรวจจับควันไฟและความร้อนจะถูกตั้งค่าให้เป็นโซน 24ชั่งโมง ไม่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขการเปิดปิดระบบ)

web pic5การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟราเรด (Passive Infrared Receiver or PIR) คุณสมบัติของ PIR ส่วนใหญ๋คือมีลำแสงที่กระจายทำมุม 90องศาในแนวราบ และมีลำแสงในแนวตั้งอีกประมาณ 3-4ชั้น ระยะไกลสุดที่ลำแสงส่องถึงประมาณ 10-15 เมตร (แล้วแต่รุ่น) ดังนั้นตำแหน่งติดตั้งที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือบนมุมห้องเพราะตำแหน่งนี้ลำแสงอิฟราเรดจะกระจายได้เต็มห้อง เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดของลำแสงอินฟราเรด อย่างไรก็ดีสิ่งที่web pic6กล่าวมานี้มิใช่ข้อกำหนดตายตัว ท่านอาจติดตั้งอินฟราเรดตามเงื่อนไขที่จำเป็นและเหตุผลของท่านเองได้แต่ท่านต้องเข้าใจข้อจำกัดของตัวอินฟราเรดก่อนท่านสามารถศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้จากแคตตาล็อกสินค้าโดยติดต่อบริษัท หรือทางเราได้ที่เบอร์โทร 081 840 4105

ต่อไปเป็นข้อดีของการมีแม่เหล็กตรวจจับทำงานร่วมกับอินฟราเรด ในเชิงกายภาพแล้วลักษณะการเปิดปิดหน้า contact ของแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับการเปิดปิดประตู กล่าวคือประตูเปิดหน้า contact เปิด ประตูปิดหน้า contact ปิด นั่นหมายความว่าถ้าประตูเปิดค้างไว้จนไซเรนหยุดร้อง (ขณะนั้นถ้าไม่มีใครอยู่บ้านและไม่มีใครมาดูบ้านให้) ตู้ควบคุมจะ arm ระบบให้ใหม่ โดยอัตโนมัติและต้องปลดโซนที่ยังเปิดค้างอยู่ออกไป (ไม่เช่นนั้นตู้จะ arm ไม่ได้) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือขโมยรายเดิมจะเข้ามาทางประตูบานนั้นโดยระบบกันขโมยไม่สามารถปกป้องให้ได้ ในกรณีนี้การมีเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะปิดข้อด้อยดังกล่าวออกไปทั้งนี้เพราะหน้า contact ของอินฟราเรดจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากการตรวจจับเสร็จสิ้นลง ดังนั้นโซนที่เป็นอินฟราเรดจะเริ่มทำงานใหม่ได้ทุกครั้งเมื่อตู้ควบคุมทำการ auto rearm  การออกแบบระบบให้เป็นfull system จึงช่วยให้บ้านท่านได้รับความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม

burglar-alarm-systemเลือกสถานที่สำหรับติดตั้งแป้นกดรหัส สถานที่ๆเหมาะสมส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งใกล้กับประตูเข้าออกจากบ้านซึ่งเป็นโซนหน่วงเวลา ในภาพตัวอย่างท่านจะพบว่าแป้นกดรหัสอยู่ใกล้กับโซน 1 หากท่านมีแป้นกดรหัสมากกว่า 1อันท่านสามารถนำไปติดบริเวณชั้นบนอันได้แก่ โถงทางลงบันไดบ้านหรือห้องนอนที่ท่านคิดว่าเหมาะสม (เพิ่มเติม: แป้นกดรหัสนอกจากจะใช้เปิดปิดระบบแล้วยังใช้เพื่อการโปรแกรมสั่งงานระบบได้ด้วย) เลือกสถานที่สำหรับติดตั้งไซเรนภายในบ้าน ตำแหน่งที่เหมาะสมคือตำแหน่งที่ไซเรนส่งเสียงได้ทั่วถึงและดังดีที่สุดสถานที่ติดตั้งควรเป็นที่โล่งและไม่เป็นมุมอับไซเรนในบ้านนิยมติดบนฝ้าเพดานโปรดดูตัวอย่างตามแผนภาพข้างต้น (สัญลักษณ์ IDS)

Smoke-detectorท่านสามารถนำอุปกรณ์ตรวจจับใดๆก็ได้มาใช้ร่วมกับตู้ควบคุมอาทิเช่น เครื่องตรวจจับควันไฟ ความร้อน แก๊ส น้ำรั่ว หรืออื่นๆ โปรดปรึกษากับทางบริษัทเพื่อหาวิธีพ่วงอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ร่วมกับตู้ควบคุม นอกจากนี้การสั่งแสดงผลนอกจากจะออกมาในรูปแบบของไซเรนแล้วท่านสามารถสั่งให้ไฟ spotlight ติดโดยรอบบ้านก็ได้ หรือหากท่านมีความต้องการอื่นใดเป็นพิเศษกรุณาปรึกษากับทางบริษัท เรายินดีออกแบบและ integrate ระบบให้ท่านตามความต้องการหากบ้านท่านมีหลายชั้นและท่านมีความต้องการติดแม่เหล็กตามหน้าต่างก็ให้ใช้วิธีเดียวกับที่อธิบายมาตามขั้นตอนข้างต้น ข้อแนะนำคือฝ้าเพดานของอาคารบางประเภทเช่น ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือโกดังให้เช่าที่แบ่งเป็นล็อค มีความเสี่ยงจากการเปิดฝ้าแล้วโรยตัวลงมาภายในบ้าน/สถานที่ได้

 

สถานที่เช่นนี้อุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถทำงานได้เหมาะสมคือตัวตรวจจับอินฟราเรดชนิดม่านลำแสง การติดตั้งในลักษณะตะแคงจะทำให้เกิดลำแสงบางๆอยู่ใต้ฝ้าลงมาเหมือนมีฝ้าที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง นอกจากนั้นผู้อยู่อาศัยก็ยังสามารถเปิดใช้งานและเดินอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ด้วยโดยไม่รบกวนลำแสงอินฟราเรดข้อแนะนำต่อมาคือไม่ควรออกแบบให้มีเครื่องตรวจจับอินฟราเรดในห้องนอนเพราะท่านจะเปิดระบบใช้งานตอนที่ท่านนอนไม่ได้ อย่างไรก็ดีหากท่านประสงค์จะติดตั้งอินฟราเรดเพื่อปกป้องทรัพย์สินมีค่าในห้องนอนท่านสามารถทำได้ ผู้ติดตั้งจะตั้งการเปิดปิดให้เป็น Mode B (ยกตัวอย่าง) คือเปิดใช้งานเมื่อท่านอยู่ในห้องนอนโดยอินฟราเรดไม่ทำงาน(แต่ตัวตรวจจับที่เหลือทำงานหมด) และให้ท่านเปิดใช้งาน Mode A เมื่อท่านไม่อยู่บ้านซึ่งตัวตรวจจับทุกตัวทำงานหมดรวมทั้งอินฟราเรดในห้องนอนท่าน ระบบสัญญาณกันขโมยไพโรนิคส์สามารถตั้งเงื่อนไขการเปิดระบบได้ทั้งหมด 4 Mode (A, B, C, D) ท่านตั้งเงื่อนไขได้เองทั้งหมด

เมื่อสามารถวางตำแหน่งอุปกรณ์ทั้งหมดลงในแบบได้แล้วให้สรุปลงในใบแสดงสินค้าหรือที่มักเรียกว่า BOQ (bill of quantity) ตามภาพ

BOQ JPG

หัวข้อที่ 3 วิธีออกแบบและวางระบบสัญญาณกันขโมยบางส่วน/ เฉพาะจุดที่สำคัญ

อาจกล่าวได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีการใช้งานกันมากกว่าวิธีอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ติดดั้งระบบสัญญาณกันขโมยพ้อมๆกับการสร้างบ้านเราขออนุโลมเรียกว่าเป็นการติดตั้งบางส่วนเพราะไม่ได้ติดกันครบทุกจุด (ทุกประตูหน้าต่างในบ้าน) สิ่งที่เป็นข้อดีประหยัดงบประมาณในการติดตั้งและใช้เวลาน้อย (ประมาณ 1-2วัน โดยเฉลี่ย) ในด้านความปลอดภัยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในด้านความสะดวกสะบายระหว่างการเปิดใช้งานอาจเป็นรองแบบติดตั้งเต็มรูปแบบ เพราะการติดตั้งแบบบางจุดนี้มักจะเลือกใช้อินฟราเรดกันเป็นส่วนใหญ่ (ครอบคลุมพื้นที่ได้ทีละมากๆ และซ่อนสายได้สวยงาม) แต่เมื่อเปิดใช้งานแล้วไม่อาจเดินอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ (ขณะที่แม่เหล็กทำได้)  อย่างไรก็ดีการติดตั้งวิธีนี้ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ในปัจจุบันเพราะข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในด้านการติดตั้งช่างที่มีความชำนาญสามารถติดตั้งอินฟราเรดได้สวยงามไม่มีสายไฟออกมาให้เห็น นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆเช่นระบบไร้สายเป็นต้น

แผนผังบ้านตัวอย่างที่ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแบบบางส่วน

web pic2

web pic3

หาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งอิฟราเรด เมื่อดูจากลักษณะการกระจายของลำแสงแล้วจะพบว่าส่นใหญ่จะกระจายออก 90องศาในแนวราบและมีลำแสงหลายชั้นจากบนลงล่าง ระยะทางที่แสงตรวจจับมีรัศมีประมาณ 15เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า) ดังนั้นเมื่อนำอินฟราเรดมาติดไว้ที่มุมห้องที่มีทรงสี่เหลี่ยมลำแสงจะสามารถกระจายได้จนเต็มห้อง จากแผนผังบ้านตัวอย่างท่านจะเห็นการติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมข้อแนะนำตัวตรวจจับอินฟราเรดจะทำงานได้ไวกว่าเมื่อติดตั้งให้ลำแสงขวางการเดินผ่านของผู้บุกรุก หรืออักนัยหนึ่งคือวางลำแสงให้คนเดินเข้ามาในห้องแล้วตัดลำแสง การเดินตรงขนานลำแสงเข้ามาการจะทำให้การตรวจจับได้ไม่รวดเร้วเท่าการเดินตัดลำแสง

เลือกสถานที่สำหรับติดตั้งแป้นกดรหัส สถานที่ๆเหมาะสมส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งใกล้กับประตูเข้าออกจากบ้านซึ่งเป็นโซนหน่วงเวลา ในภาพตัวอย่างท่านจะพบว่าแป้นกดรหัสอยู่ใกล้กับโซน1และ2 หากท่านมีแป้นกดรหัสมากกว่า 1อันท่านสามารถนำไปติดบริเวณชั้นบนอันได้แก่ โถงทางลงบันไดบ้านหรือห้องนอนที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ดูที่แผนภาพถึงการติดตั้งแป้นกดรหัสบนชั้น 2 (เพิ่มเติม: แป้นกดรหัสนอกจากจะใช้เปิดปิดระบบแล้วยังใช้เพื่อการโปรแกรมสั่งงานระบบได้ด้วย) เลือกสถานที่สำหรับติดตั้งไซเรนภายในบ้าน ตำแหน่งที่เหมาะสมคือตำแหน่งที่ไซเรนส่งเสียงได้ทั่วถึงและดังดีที่สุดสถานที่ติดตั้งควรเป็นที่โล่งและไม่เป็นมุมอับไซเรนในบ้านนิยมติดบนฝ้าเพดานโปรดดูตัวอย่างตามแผนภาพข้างต้น (สัญลักษณ์ siren)

ท่านสามารถนำอุปกรณ์ตรวจจับใดๆก็ได้มาใช้ร่วมกับตู้ควบคุมอาทิเช่น เครื่องตรวจจับควันไฟ ความร้อน แก๊ส น้ำรั่ว หรืออื่นๆ โปรดปรึกษากับทางบริษัทเพื่อหาวิธีพ่วงอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ร่วมกับตู้ควบคุม นอกจากนี้การสั่งแสดงผลนอกจากจะออกมาในรูปแบบของไซเรนแล้วท่านสามารถสั่งให้ไฟ spotlight ติดโดยรอบบ้านก็ได้ หรือหากท่านมีความต้องการอื่นใดเป็นพิเศษกรุณาปรึกษากับทางบริษัท เรายินดีออกแบบและ integrate ระบบให้ท่านตามความต้องการ

หัวข้อที่ 4 วิธีออกแบบและวางระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย

MC Web imageอุปกรณ์ตรวจจับส่วนใหญ่ที่ใช้กันในระบบไร้สายมี 2ชนิดคือ อินฟราเรดและแม่เหล็กไร้สาย แต่ความสำคัญจะมุ่งไปที่อินฟราเรดมากกว่าเพราะสามารถครอบคุมพื้นที่ตรวจจับได้มากกว่า ขณะที่แม่เหล็ก 1ตัวสามารถป้องกันหน้าต่างได้ 1บาน-4บาน (โดยการพ่วงอุปกรณ์เข้ากับแม่เหล็กชนิดเดินสาย) แต่เจ้าของบ้านคงไม่เลือกที่จะทำแบบนี้เพราะท่านไม่ต้องการเห็นสายสัญญาณตามวงกบหน้าต่าง นอกจากนั้นการติดตั้งแม่เหล็กไร้สายที่หน้าต่างทุกบานจะสิ้นเปลืองเงินมากหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งอิฟราเรด เมื่อดูจากลักษณะการกระจายของลำแสงแล้วจะพบว่าลำแสงจะกระจายออก 90องศาในแนวราบและมีลำแสงหลายชั้นจากบนลงล่าง ระยะทางที่แสงตรวจจับมีรัศมีประมาณ 15เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า) ดังนั้นเมื่อนำอินฟราเรดมาติดไว้ที่มุมห้องที่มีทรงสี่เหลี่ยมลำแสงจะสามารถกระจายได้จนเต็มห้อง จากแผนผังบ้านตัวอย่างท่านจะเห็นการติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟราเรดที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม  สิ่งทีควรหลีกเลี่ยงคือไม่ติดตั้งอินฟราเรดใกล้แอร์ เครื่องทำความร้อน ห้องครัว(ใกล้เตาไฟ) ใกล้ช่องระบายอากาศ ในบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องเลนส์ได้ หรือมีแสงสะท้อนเข้าเล็นส์ข้อแนะนำตัวตรวจจับอินฟราเรดจะทำงานได้ไวกว่าเมื่อติดตั้งให้ลำแสงขวางการเดินผ่านของผู้บุกรุก หรืออักนัยหนึ่งคือวางลำแสงให้คนเดินเข้ามาในห้องแล้วตัดลำแสง การเดินตรงขนานลำแสงเข้ามาการจะทำให้การตรวจจับได้ไม่รวดเร้วเท่าการเดินตัดลำแสง

Please see the example diagram. 

web pic4

เลือกสถานที่สำหรับติดตั้งแป้นกดรหัส(อยู่บนตู้ควบคุม) ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งใกล้กับประตูเข้าออกจากบ้านซึ่งง่ายต่อการเข้ามากดรหัส ในภาพตัวอย่างแป้นกดรหัสอยู่ใกล้กับโซน1และ2 หากท่านมีแป้นกดรหัสมากกว่า 1อันท่านสามารถนำไปติดบริเวณชั้นบนอันได้แก่ โถงทางลงบันไดบ้านหรือห้องนอนที่ท่านคิดว่าเหมาะสม (เพิ่มเติม: แป้นกดรหัสนอกจากจะใช้เปิดปิดระบบแล้วยังใช้เพื่อการโปรแกรมสั่งงานระบบได้ด้วย)

ในความเป็นจริงแล้วการติดตั้งระบบไร้สายไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายเมื่อเทียบกับระบบเดินสาย ปัญหาที่สำคัญจะอยู่ที่การทดสอบความเข้มของสัญญาณระหว่างตัวรับกับตัวส่งและการโปรแกรมค่าของโซนเท่านั้น อย่างไรก็ดีข้อมูลที่เรานำเสนอนี้เป็นไปเพื่อการออกแบบที่ท่านสามารถทำได้เอง เพราะท่านย่อมเข้าใจดีว่าการเลือกระบบไร้สายมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร และควรจะใช้งานอย่างไรให้คุ้มค่าการลงทุนที่สุด หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเรา

หัวข้อที่ 5 คำศัพท์ที่ใช้ในระบบสัญญาณกันขโมย

อาม (Arm)   เปิดใช้งานระบบสัญญาณกันขโมย

ดิสอาม (Disarm)   ปิดระบบสัญญาณกันขโมย

พีไออาร์ (PIR)   Passive Infrared Receiver ใช้ตรวจจับการบุกรุกโดยเปรียบเทียบความร้อนของคนกับอุณหภูมิห้อง ในคาบเวลาที่กำหนด

แม่เหล็ก (magnetic contact)   เครื่องตรวจจับการเปิด/ปิดประตูหน้าต่าง ใช้รีดคอนแทค (reed contact) ทำงานร่วมกับแม่เหล็กถาวร

โซน Entry / Exit   พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ถูกกำหนดให้มีการป้องกัน เช่นห้องนั่งเล่น ห้องโถง หรือประตูบานใดบานหนึ่งเป็นต้นโซนที่ถูกตั้งค่าให้หน่วงเวลาก่อนไซเรนร้อง เช่นประตูเข้าออกจากบ้านจะหน่วงเวลาให้เจ้าของบ้านเข้ามาใส่รหัสที่แป้นกดเพื่อปิดการใช้งานของระบบสัญญาณกันขโมย และตอนออกจากบ้านก็จะหน่วงเวลาให้ออกจากบ้านก่อนเปิดระบบ

โซน Immediate หรือ Instant   โซนที่ถูกตั้งค่าให้ร้องทันทีเมื่อเครื่องตรวจจับพบการบุกรุก ปกติแล้วทุกโซนจะถูกโปรแรมแบบนี้ยกเว้นโซนเข้าออกจากบ้าน

อนุกรม (Series)   การต่อแม่เหล็กตามหน้าต่างมากกว่า 1 บานเข้าด้วยกันรวมเป็น 1โซน มักจะเรียกว่าการอนุกรม

ดูอัลเทค (Dual tech)   โดยทั่วไปใช้เรียกตัวตรวจจับที่มีระบบอินฟราเรดร่วมกับไมโครเวฟ ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้สูงมากต่อการหลีกเลี่ยง FalseAlarm เพราะนอกจากการตรวจสอบอุณหภูมิแล้วยังตรวจสอบการเคลื่อนไหวอีกด้วย การเตือนภัยต้องเกิดครบทั้ง 2สาเหตุ

เอ็นออฟไลน์ End of line (EOL)   เทคนิคที่ใช้ในการป้องกันการตัดสาย และหรือการ Loop สายซึ่งจะแจ้งเหตุให้ตู้ควบคุมทราบแม้เตรื่องจะไม่ได้อยู่ในสถานะArming ก็ตาม End of Line มี 2ลักษณะคือ

Double End of Line (DEOL)   ต้องใส่ resistor 2ตัวเข้าที่ปลายสายใกล้กับตัวตรวจจับทำให้ป้องกันได้ทั้งการตัดสายและการ Loopสาย และแบบที่สองคือ

Single End of Line (SEOL)   ต้องใส่resistor 1ตัวเข้าที่ปลายสายใกล้กับตัวตรวจจับ สามารถป้องกันได้เพียงการ Loopสายเพียงกรณีเดียว  การทำ EOL ต้องใช้ช่างที่ทำระบบสัญญาณกันขโมยโดยตรงเพราะค่า resistor ของผู้ผลิตแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของตน

เรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นและคำถามจากท่าน กรุณาสอบถามสิ่งที่ท่านต้องการทราบโดยโพสคำถามลงในช่องว่างข้างล่าง ทางเรายินดีให้คำตอบเท่าที่จะสามารถค้นหาให้ท่านได้

สถิติของการเข้าโจรกรรมที่ท่านควรทราบ

English Ad1