เครื่องตรวจจับชนิดเดินสาย

เครื่องตรวจจับชนิดเดินสายภายในอาคาร

KX15DD

Detector3เครื่องตรวจจับขนิดอินฟราเรดแบบดิจิตอล รัศมี 15เมตร dual element pyro-electric sensor มีระบบกรองสัญญาณรบกวนคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นเทคโนโลยี Bluewave ที่พัฒนาโดยไพโรนิคส์ซึ่งมีความสามารถดังนี้ 1) ใช้เลนส์แบบสามมิติช่วยให้ลำแสงอินฟราเรดตกลงบนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้อย่างแม่นยำและ 2) ใช้ซ๊อฟแวร์ที่มีความฉลาดสามารถปรับค่าความไวในตัวเองไปตามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมเช่นแสงรบกวนจากภายนอกได้ นอกจากนั้นเครื่องตรวจจับในตระกูล KX นี้ยังออกแบบให้มีค่าความต้านทานหลากหลายชนิดไว้ให้เลือกใช้ทำ DEOL ด้วยเพียงใช้ link pin jumper เลือกเสียบลงบนค่าความต้านท่านที่ต้องการซึ่งมีให้ 2ชุดทำให้การติดตั้งตัวตรวจจับสะดวกและรวดเร็ว รับประกัน 5ปี

 

KX18DC

Detector3เครื่องตรวจจับขนิดอินฟราเรดแบบดิจิตอล รัศมี 18เมตรใช้เลนส์ชนิดม่านลำแสงเหมาะกับห้องโถง ทางเข้าที่มีพื้นที่กว้างหรือใช้แทนตัวตรวจจับแบบแม่เหล็กก็ได้และใช้ dual element pyro-electric sensor มีระบบกรองสัญญาณรบกวนคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นเทคโนโลยี Bluewave ที่พัฒนาโดยไพโรนิคส์ซึ่งมีความสามารถดังนี้ 1) ใช้เลนส์แบบสามมิติช่วยให้ลำแสงอินฟราเรดตกลงบนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้อย่างแม่นยำและ 2) ใช้ซ๊อฟแวร์ที่มีความฉลาดสามารถปรับค่าความไวในตัวเองไปตามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมเช่นแสงรบกวนจากภายนอกได้ นอกจากนั้นเครื่องตรวจจับในตระกูล KX นี้ยังออกแบบให้มีค่าความต้านทานหลากหลายชนิดไว้ให้เลือกใช้ทำ DEOL ด้วยเพียงใช้ link pin jumper เลือกเสียบลงบนค่าความต้านท่านที่ต้องการซึ่งมีให้ 2ชุดทำให้การติดตั้งตัวตรวจจับสะดวกและรวดเร็ว ในกล่องอุปกรณ์ให้เลนส์มา 2แบบคือชนิดม่านลำแสง (ติดมาบนตัวเครื่อง) และเลนส์แบบยิงไกล 30มแบบลำแสงตรง ท่านสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ รับประกัน 5ปี

 

KX15DQ

Detector3เครื่องตรวจจับขนิดอินฟราเรดแบบดิจิตอล รัศมี 15เมตรใช้เลนส์ชนิด quartz ซึ่งแบ่งเป็น 4ช่องตรวจจับบนตัวเลนส์ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนในสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบได้เป็นอย่างดีเช่นในโรงรถที่อาจมีหนูหรือสัตว์เล็กๆผ่านไปมา มีการทำงานแบบ dual element pyro-electric sensor มีระบบกรองสัญญาณรบกวนคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นเทคโนโลยี Bluewave ที่พัฒนาโดยไพโรนิคส์ซึ่งมีความสามารถดังนี้ 1) ใช้เลนส์แบบสามมิติช่วยให้ลำแสงอินฟราเรดตกลงบนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้อย่างแม่นยำและ 2) ใช้ซ๊อฟแวร์ที่มีความฉลาดสามารถปรับค่าความไวในตัวเองไปตามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมเช่นแสงรบกวนจากภายนอกได้ นอกจากนั้นเครื่องตรวจจับในตระกูล KX นี้ยังออกแบบให้มีค่าความต้านทานหลากหลายชนิดไว้ให้เลือกใช้ทำ DEOL ด้วยเพียงใช้ link pin jumper เลือกเสียบลงบนค่าความต้านท่านที่ต้องการซึ่งมีให้ 2ชุดทำให้การติดตั้งตัวตรวจจับสะดวกและรวดเร็ว รับประกัน 5ปี

 

KX10DP

Detector3เครื่องตรวจจับขนิดอินฟราเรดแบบดิจิตอล รัศมี 10เมตร สามารถใช้ร่วมกับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 24กก ใช้ dual element pyro-electric sensor มีระบบกรองสัญญาณรบกวนคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นเทคโนโลยี Bluewave ที่พัฒนาโดยไพโรนิคส์ซึ่งมีความสามารถดังนี้ 1) ใช้เลนส์แบบสามมิติช่วยให้ลำแสงอินฟราเรดตกลงบนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้อย่างแม่นยำและ 2) ใช้ซ๊อฟแวร์ที่มีความฉลาดสามารถปรับค่าความไวในตัวเองไปตามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมเช่นแสงรบกวนจากภายนอกได้ นอกจากนั้นเครื่องตรวจจับในตระกูล KX นี้ยังออกแบบให้มีค่าความต้านทานหลากหลายชนิดไว้ให้เลือกใช้ทำ DEOL ด้วยเพียงใช้ link pin jumper เลือกเสียบลงบนค่าความต้านท่านที่ต้องการซึ่งมีให้ 2ชุดทำให้การติดตั้งตัวตรวจจับสะดวกและรวดเร็ว รับประกัน 5ปี

 

KX15DT

Microwave detectorเครื่องตรวจจับขนิดอินฟราเรดแบบดิจิตอล+ไมโครเวฟ รัศมี 15เมตร ใช้คลื่นไมโครเวฟแบบ X-band DRO based ร่วมกับเครื่องกำเนิดอินฟราเรดทำให้เป็นตัวตรวจจับแบบสองเทคโนโลยี เลือกการทำงานได้ว่าจะให้ตรวจจับร่วมกันหรือใช้อินฟราเรดเพียงอย่างเดียว ใช้ dual element pyro-electric sensor มีระบบกรองสัญญาณรบกวนคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นเทคโนโลยี Bluewave ที่พัฒนาโดยไพโรนิคส์ซึ่งมีความสามารถดังนี้ 1) ใช้เลนส์แบบสามมิติช่วยให้ลำแสงอินฟราเรดตกลงบนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้อย่างแม่นยำและ 2) ใช้ซ๊อฟแวร์ที่มีความฉลาดสามารถปรับค่าความไวในตัวเองไปตามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมเช่นแสงรบกวนจากภายนอกได้ นอกจากนั้นเครื่องตรวจจับในตระกูล KX นี้ยังออกแบบให้มีค่าความต้านทานหลากหลายชนิดไว้ให้เลือกใช้ทำ DEOL ด้วยเพียงใช้ link pin jumper เลือกเสียบลงบนค่าความต้านท่านที่ต้องการซึ่งมีให้ 2ชุดทำให้การติดตั้งตัวตรวจจับสะดวกและรวดเร็ว รับประกัน 5ปี

 

 

เครื่องตรวจจับชนิดเดินสายสำหรับติดภายนอกอาคาร

XD10TTAM

Outdoor PIR2ป้องกันแดดป้องกันฝนได้มาตรฐาน IP65 ใช้ระบบตรวจจับ 3อย่างในตัวเดียวกัน (TriCover) ในการป้องกันสัญญาณหลอกคือมีตัวตรวจจับอินฟราเรด 2ชุดและไมโครเวฟ 1ชุด สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงได้ มีระบบป้องกันการเตือนภัยผิดพลาดจากต้นไม้กิ่งไม้ไหวตัวจากลมพัดและอื่นๆ มี dual element pyro-electric sensor มีระบบกรองสัญญาณรบกวนคลื่นอินฟราเรดซึ่งเป็นเทคโนโลยี Bluewave ที่พัฒนาโดยไพโรนิคส์ซึ่งมีความสามารถดังนี้ 1) ใช้เลนส์แบบสามมิติช่วยให้ลำแสงอินฟราเรดตกลงบนตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดได้อย่างแม่นยำและ 2) ใช้ซ๊อฟแวร์ที่มีความฉลาดสามารถปรับค่าความไวในตัวเองไปตามอุณหภูมิที่แปรเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมเช่นแสงรบกวนจากภายนอกได้ นอกจากนั้นยังมีค่าความต้านทานหลากหลายชนิดไว้ให้เลือกใช้ทำ DEOL ด้วยเพียงใช้ link pin jumper เลือกเสียบลงบนค่าความต้านท่านที่ต้องการซึ่งมีให้ 2ชุดทำให้การติดตั้งตัวตรวจจับสะดวกและรวดเร็ว รับประกัน 5ปี

 

Photo electric beam

Twin photo beamบีมลำแสงคู่สำหรับปกป้องการปีนรั้วหรือเดินผ่านบริเวณภายนอกบ้าน/ อาคาร มีระยะ 30ม 60ม 90ม และ120ม ให้เลือกใช้ รับประกัน 1ปี

 

 

 

 

เครื่องตรวจจับประเภทอื่นๆ

BG16DF

Detector2เครื่องตรวจจับการทำลายกระจก เหมาะสำหรับโชว์รูมและบ้านที่มีผนังเป็นกระจก รัศมีในการตรวจจับ 8เมตร/ เส้นผ่าศูนย์กลาง 16เมตรตรวจจับเป็นวงกลม 360องศา สามารถตรวจจับกระจกแตกได้เกือบทุกชนิดเพราะตรวจจับคลื่นที่เกิดจากการทุบกระจก (flex) และเสียงกระจกแตก (shatter) เมื่อสองคลื่นเสียงมีความสัมพันธ์กันถูกต้องจึงจะยืนยันว่ากระจกแตกจริง รับประกัน 5ปี

 

 

 

แม่เหล็กตรวจจับตามบานประตู/หน้าต่าง

ST-1011WHC33A เป็นแม่เหล็กชนิดติดลอย ใช้แม่เหล็กแบบ neodymium magnet มีสองสี คือ สีขาว และน้ำตาล รับประกัน 5ปี

 

 

FC100 imagesHC37 เป็นแม่เหล็กชนิดติดฝัง ใช้แม่เหล็กแบบ neodymium magnet มีสองสี คือ สีขาว และน้ำตาล รับประกัน 5ปี

 

 

ปุ่มกดเตือนภัยฉุกเฉินสำหรับธนาคารหรือร้านทอง

PB10

PB10 ปุ่มกดฉุกเฉินแบบกดแล้วล็อกมีกุญแจไว้ปลดล็อก ทำงานโดยใช้นิ้วเดียวกดสามรถซ่อนไว้ใต้เค้าท์เตอร์หรือที่ต้องการ

 

 

เครื่องตรวจจับเพลิงไหม้

Heat detector 1เครื่องตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันไฟไหม้ชนิด 4สายสำหรับใช้กับตู้สัญญาณกันขโมย

 

 

S-314 1เครื่องตรวจจับควันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ชนิด 4สายสำหรับใช้กับตู้สัญญาณกันขโมย

 

 

ไซเรนชนิดต่างๆ

DSC00234ไซเรนแบบบัซเซอร์ 100db เหมาะสำหรับติดภายในบ้าน/อาคาร

 

 

 

Siren with strobe Web imageไซเรน piezo แบบมีไฟกระพริบสีแดงติดได้ทั้งในบ้าน/นอกบ้าน (ใต้ชายคาบ้าน)

 

 

 

Siren hornไซเรนฮอร์นแบบอิเล็คโทรนิคส์มี 5เสียงความดัง 100db เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกบ้าน (ใต้ชายคา)

 

 

 

Deltabell Web imageไซเรนไพโรนิคส์ Deltabelle E มีไฟสำรองภายในใช้ Piezo ไซเรนในการทำงาน 2ชุดและไฟแฟลช 1ชุด ป้องกันแดดกันฝนตามมาตรฐาน IP65 มีแบตเตอรี่สำรองไฟภายใน