Alarm knowledge 3

แหล่งความรู้สัญญาณกันขโมย

แหล่งความรู้อ้างอิงสำหรับระบบสัญญาณกันขโมย

ยินดีต้อนรับสู่ Bigvaluealarm ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเทคนิคการใช้งาน การออกแบบ และการติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลบริษัทได้รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ให้ท่านศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบสัญญาณกันขโมยที่ถูกต้อง และมีความสะดวกสูงสุดในการใช้งาน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษากรุณาติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์มี่ให้ไว้ในหมวด contact us หรือส่งอีเมล์ในช่องที่จัดไว้ให้

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในระบบสัญญาณกันขโมยและยังไม่แน่ใจว่าจะติดดีหรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายหลังขอแนะนำให้ท่านหาความรู้จากหลายๆแหล่งก่อนจนแน่ใจว่าท่านมีความรู้พอสมควรแล้วจึงค่อยตัดสินใจอีกครั้ง การคลิกเข้าไปดูสินค้าตามที่ต่างๆโดยไม่หาความรู้ก่อนอาจเพิ่มความสับสนให้กับท่าน ข้อมูลต่างๆที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ในเว้ปไซต์นี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อชี้นำให้ท่านซื้อสินค้าแต่อย่างใด เป็นเพียงหนทางให้ท่านได้เข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และลดความสูญเสียจากการโจรกรรมเท่านั้น

เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับระบบสัญญาณกันขโมย

การป้องกันสัญญาณหลอก (False alarm) สามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

Post OO

1 Confirm Alarm คือการตั้งค่าให้ตัวตรวจจับทำงานครบ 2 โซนก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนภัย วิธีนี้ใช้เมื่อผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่แล้วโดนจับโดยแม่เหล็กประตูซึ่งเป็นโซนที่1(ยกตัวอย่าง)แล้วโดนอินฟราเรดเซ็นเซอร์ซึ่งอยู่ในโซนที่2จับอีก1ตัวเมื่อครบ2โซนตามเงื่อนไขตู้ควบคุมจึงสั่งให้ส่งสัญญาณเตือนภัย การตรวจจับโดยใช้เครื่องตรวจจับ 2โซนนี้ไม่คำนึงว่าตัวตรวจจับจะเป็นอะไรขอให้จับครบ 2โซนก็ครบเงื่อนไขการเตือนภัย มีข้อแม้คือตัวตรวจจับที่กล่าวนี้ต้องถูกแยกเป็นโซนใครโซนมัน ถ้าแม่เหล็ก 2ตัวอยู่ในโซนเดียวกันแล้วขโมยเปิดประตู 2ประตูนี้ถือว่ายังไม่ครบเงื่อนไข confirm alarm การใช้เทคนิคนี้จึงเหมาะกับบ้านที่มีตัวตรวจจับ 2ตัวขึ้นไป ติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กัน และมีแนวโน้มว่าขโมยจะต้องเดินผ่านในบริเวณที่มีการติดตั้งตัวตรวจจับทั้ง 2ตัวนี้

Post P

2 Double knock คือการจับ 2ครั้งในตัวตรวจจับแบบอินฟราเรดหรือแบบโมชั่นที่มีไมโครเวฟเป็นต้น การใช้ double knockเหมาะกับเครื่องตรวจจับแบบอินฟราเรด หรืออินฟราเรดผสมไมโครเวฟหรือแบบที่คล้ายกันนี้เท่านั้น การใช้งานอยู่ในเงื่อนไขที่ตัวตรวจจับตัวเดียวกันต้องจับการบุกรุกได้ถึง 2ครั้งจึงจะส่งสัญญาณเตือนภัย เทคนิคนี้สามารถแก้สัญญาณหลอกจากอินฟราเรดได้ค่อนข้างดีเพราะตัวตรวจจับแบบอินฟราเรดมักก่อปัญหาเตือนภัยหลอกได้บ่อยกว่าเครื่องตรวจจับชนิดแม่เหล็ก อย่างไรก็ดีเทคนิคนี้ใช้กับแม่เหล็กประตูหน้าต่างไม่ได้เพราะต้องมีการเปิดแล้วปิดประตูบานเดิม 2ครั้งซึ่งโอกาสเกิดการบุกรุกแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ การสั่งงานให้ระบบทำงานแบบ double knock นี้สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ตู้ควบคุมซึ่งตู้ควบคุมที่มาจากยุโรป อเมริกาและอีกหลายแห่งมักจะมีตัวเลือกนี้ให้ไว้เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถสั่งให้ double knock ทำงานร่วมกับ confirm alarmได้ด้วยเช่นกันเพื่อความมั่นใจสูงสุด

Post HH

3 หากต้องใช้เครื่องตรวจจับแบบ motion sensor ให้เลือกใช้ชนิดที่มี 2เทคโนโลยีบางครั้งเรียก dual tech ตัวตรวจจับแบบนี้ใช้การตรวจจับ 2รูปแบบในเครื่องเดียวกันคือ 1 อินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิผู้บุกรุกเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของห้องและ 2 ไมโครเวฟจะตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อทั้ง 2ระบบตรวจพบการบุกรุกจึงจะสั่งให้ตู้ควบคุมส่งสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ชนิดนี้จะมีราคาแพงกว่า motion sensor โดยทั่วไปซึ่งเป็นชนิดอินฟราเรดอยู่บ้างแต่คุ้มค่ากว่ามากเพราะมีความแม่นยำสูง อย่างไรก็ดีหากท่านใช้ motion sensor แบบอินฟราเรดเพียงอย่างเดียวท่านสามารถป้องกันสัญญาณหลอกได้ตามวิธีที่ได้แนะนำไว้ให้ข้างต้น

Post GG

4 พยายามใช้โฟโต้อิเล็คทริกบีม Photo electric beam ร่วมกับตัวตรวจจับอื่นในบ้านท่าน และจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับโฟโต้อิเล็คทริกบีมคือภายนอกตัวบ้านท่านเช่นโรงรถ ระเบียงบ้านเป็นต้น จากประสบการณ์อันยาวนานความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนของระบบโฟโต้อิเล็คทริกบีมทำให้มันมีความเสถียร ความทนทานคุ้มค่าต่อการลงทุนและยากต่อการเกิดสัญญาณหลอก

Post BB

5 ข้อนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสัญญาณหลอกแต่มีผลต่อเนื่องกันแบบที่ท่านอาจคาดไม่ถึงเช่นกันนั่นคือ วิธีการติดตั้งและเดินสายเริ่มจากชนิดของสายสัญญาณ สายสัญญาณที่ใช้ควรเป็นสายมัลติคอร์ multi-core คือมีสายไฟหลายที่มีฉนวนหลายเส้นรวมกันในหนึ่งชุดและต้องเป็นสายอ่อนเท่านั้นสายชนิดนี้มักจะใช้ในงานระบบเตือนไฟไหม้ fire alarm ข้อดีของสายชนิดนี้คือมีความยืดหยุ่นสามารถทำมุมโค้งในท่อได้ดีและไม่ขาดในหรือหักในง่ายและมีความทนทานมาก

อย่างไรก็ดีเรามักจะพบว่ามีช่างบางรายนิยมใช้สายโทรศัพท์ในการติดตั้งเพราะหาง่ายและราคาถูกกว่าสายฟายอลาม fire alarmข้อเสียของสายโทรศัพท์คือขาดในง่ายเมื่อมีการดัดหรืองอหลายๆครั้งและเมื่อขาดขึ้นมาในเวลาใดก็เกิดสัญญาณหลอกเมื่อนั้น อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถหาสายฟายอลามได้และจำเป็นต้องใช้สายโทรศัพท์เป็นทางเลือกสุดท้ายให้ใช้สาย โทรศัพท์(TIEV) ขนาด 0.65mm หรือ22AWG จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ท่านมีงานติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแบบเดินสาย กรุณาสอบถามรายละเอียดเรื่องสายให้ดีว่าใช้สายสัญญาณที่เหมาะสมหรือไม่ และหนึ่งในนั้นสายฟายอลาม fire alarm เป็นสายที่ได้มาตรฐานที่ควรนำมาใช้ในระบบสัญญาณกันขโมย

Post CC

และสุดท้ายจะขอกล่าวเรื่องที่ไม่อาจจะทิ้งไปได้นั่นคือเรื่องการเชื่อมต่อสายเช่นการต่อแม่เหล็กกับสายสัญญาณซึ่งจะต้องทำ โดยการบัดกรีและใช้ท่อหดเท่านั้นเท่านั้นที่ผ่านมามีกรณีศึกษาที่เจ้าของบ้านจ้างช่างไฟฟ้ามาทำระบบกันขโมยแล้วปรากฏว่า ช่างไฟฟ้าบางรายชอบต่อสายสัญญาณแบบขมวดปมแล้วพันด้วยเทปพันสายไฟเท่านั้นสิ่งที่ตามมาคือเมื่อผ่านการใช้งานไป ระยะหนึ่งปมที่ทำไว้เริ่มคลายออกจึงทำให้เกิดสัญญาณหลอกตามมา ขอให้ท่านสอบถามข้อมูลและเอาใจใส่เรื่องที่กล่าวมานี้ ทั้งหมดเพื่อให้บ้านท่านปลอดภัยจากสัญญาณหลอก

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบสัญญาณกันขโมย

1 บ้านอยู่อาศัยที่ตกแต่งเสร็จแล้วสามารถติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแบบเดินสายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเห็นสายน่ารังเกียจ เพราะช่างติดตั้งมีวิธีเก็บสายได้หลายวิธี ที่แนะนำเช่นนี้เพราะระบบเดินสายมีความเสถียรและความทนทานมากกว่าระบบไร้สาย การติดตั้งแบบนี้ทำมาเป็นเวลานานแล้วแต่ปัจจุบันช่างไม่ค่อยชอบทำเพราะเสียเวลามากกว่าและทำยากกว่า ส่วนใหญ่จึงพยายามขายระบบไร้สายให้ท่านก่อนเพราะติดตั้งได้รวดเร็วเสร็จงานเร็ว

2 ในระบบไร้สายท่านต้องคอยสังเกตแบตเตอรี่ตามตัวตรวจจับต่างๆว่าใกล้หมดหรือยัง ในตู้ควบคุมบางรุ่นอาจมีการแจ้งเตือนจากตู้ควบคุมว่าตัวตรวจจับตัวใดที่แบตเตอรี่ต่ำเกินไป อย่างไรก็ดีเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยระยะการตรวจจับก็จะไม่ไกลเท่าเดิมด้วยเช่นกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อบ่งชัดถึงการบำรุงรักษาที่ต่างกันระหว่างระบบเดินสายและระบบไร้สาย สำหรับระบบเดินสายท่านเพียงแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองที่ตู้ควบคุมทุก2ปีโดยประมาณ ผู้บริโภคควรเห็นภาพรวมที่กล่าวถึงนี้และยอมรับการบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนตัดสินใจ

3 ในระบบเดินสายอุปกรณ์ประเภท motion sensor แม่เหล็กตรวจจับตามประตูหน้าต่าง พวงกุญแจรีโมทเปิดปิด ไซเรน และอุปกรณ์อื่นๆสามารถเปลี่ยนข้ามยี่ห้อได้หมด กล่าวคือถ้าบริษัทแม่ที่ขายตู้ควบคุมให้ท่านเลิกกิจการไปท่านยังใช้อุปกรณ์ตรวจจับจากยี่ห้ออื่นมาใช้แทนกันได้โดยไม่มีปัญหาเหมือนท่านเปลี่ยนหลอดไฟหรือสวิตช์ไฟในบ้านท่าน แต่ถ้าท่านใช้ระบบไร้สายท่านต้องใช้ตัวตรวจจับและรีโมทเปิดปิดยี่ห้อเดิมเท่านั้นจึงจะสามารถโปรแกรมเรียนรู้กับตู้ควบคุมได้

4 หลีกเลี่ยงสินค้าที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ด้อยคุณภาพ ในปัจจุบันจะพบว่ามีระบบสัญญาณกันขโมยชนิดไร้สายราคาถูกๆอยู่มาก แต่เมื่อตัดสินจากการใช้งานจริงจะพบว่าอายุการใช้งานจะสั้นกว่าระบบที่มีมาตรฐานสากลรับรองอยู่มากนอกจากนั้นการเกิดสัญญาณหลอกจะเกิดขึ้นตามมาในระยะเวลาอันใกล้ตอบให้แน่ชัดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่ที่พบมาโดยตลอดคือไม่เกิน6เดือนก็แสดงอาการแล้ว สินค้าที่ด้อยคุณภาพเหล่านี้มักมาจากประเทศเพื่อนบ้านและจากบางประเทศในยุโรปตะวันออก ระบบสัญญาณกันขโมยจึงแยกกันโดยชัดเจนด้วยราคาที่เป็นไปตามคุณภาพของอุปกรณ์ที่นำมาผลิต กรุณาสอบถามและหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเชื่อคำโฆษณา

หากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสัญญาณกันขโมยสามารถโทรสอบถามได้ที 0818404105 หรือ 02 7139474 หรือ 02 3330879

ท่านทราบหรือไม่ว่าขโมยเข้าบ้านทางไหนบ้าง

Post 5

อุปกรณ์ในระบบสัญญาณกันขโมยโดยทั่วไป

ในระบบสัญญาณกันขโมยบ้านจะประกอบด้วย ตู้ควบคุม แป้นกดรหัส อุปกรณ์ตรวจจับประเภทต่างๆ เครื่องแจ้งเหตุเช่นไซเรนภายในภายนอก เครื่องหมุนโทรศัพท์ชนิดส่งข้อความได้เป็นต้น

หน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวในระบบสัญญาณกันขโมย

ตู้ควบคุม

Control panel1เป็นหัวใจของระบบคอยรับสัญญาณจากตัวตรวจจับทุกตัวรวมถึงแป้นกดรหัส มีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ไซเรนทำงานให้เครื่องหมุนโทรศัพท์โทรแจ้งเหตุและแจ้งสถานะของทุกจุดในบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านทางแป้นกดรหัส นอกจากนั้นตู้ควบคุมยังต้องแจ้งข้อบกพร่องของระบบให้ท่านรับทราบด้วยเช่นแบตเตอรี่มีปัญหาหรือสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปจากระบบแล้วเป็นต้น

 

 

แป้นกดรหัส(คีย์แพด)

burglar-alarm-systemใช้กดรหัสเพื่อเปิดปิดระบบสัญญาณกันขโมย ใช้ในการโปรแกรมการใช้งานสำหรับผู้ติดตั้ง ใช้อ่านรายงานเหตุการณ์ย้อนหลัง ใช้แสดงสถานอุปกรณ์ตรวจจับภายในบ้านว่าพร้อมใช้งานหรือไม่หรือใช้ตรวจสอบว่าประตูหน้าต่างบานใดเปิดหรือปิดอยู่ ใช้ตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบว่ามีอะไรขัดข้องเช่นฟิวส์ขาด แบตเตอรี่อ่อน สายสัญญาณขาดและอื่นๆอีกหลายเรื่อง

 

 

โมชั่นเซ็นเซอร์

Microwave detectorเป็นชื่อเรียกรวมๆสำหรับเครื่องตรวจจับชนิดอินฟราเรด หรือชนิดอินฟราเรดผสมกับไมโครเวฟ โมชั่นเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดอย่างเดียวจะเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายกว่าแบบชนิดอินฟราเรดผสมไมโครเวฟ โดยหลักการแล้วเครื่องตรวจจับแบบอินฟราเรดจะเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิจากร่างกายของมนุษย์ปัญหาคือเมื่ออุณหภูมิห้องเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายคนตัวตรวจจับชนิดนี้จะจับช้าลงมาก แต่ในวงจรชนิดดิจิตอลลอจิกคอนโทรลจะฉลาดขึ้นพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้มากกว่าแบบวงจรอนาล็อกซึ่งใช้ในอินฟราเรดชนิดราคาถูก แต่ตัวตรวจจับชนิดอินฟราเรดผสมไมโครเวฟจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดเพราะไมโครเวฟจะคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุเมื่อใช้รวมกับการตรวจจับอินฟราเรดจึงทำให้แม่นยำและปลอดภัยจากการเกิดสัญญาณหลอก

 

แม่เหล็กตรวจจับการเปิดประตูและหน้าต่าง

Magnetic door contact PNGไม่ว่าจะเป็นแบบเดินสายหรือไร้แบบสายต่างมีไว้เพื่อตรวจเช็คว่าประตูหรือหน้าต่างมีการเปิดปิดหรือไม่ แม่เหล็กตรวจจับสามารถพ่วงกันหลายๆตัวได้โดยใช้ชื่อเรียกว่าโซนยกตัวอย่างเช่นในบริเวณห้องนั่งเล่นมีหน้าต่างรวมทั้งสิ้นสี่บานเมื่อเราติดแม่เหล็กไปที่หน้าต่างทั้งสี่บานโดยให้สายต่อพ่วงจากแม่เหล็กตัวแรกไปตัวที่สองและสามและสี่ต่อเนื่องกันเช่นนี้ลักษณะการต่อเรียกว่าอนุกรม และเรียกห้องนั่งเล่นที่มีแม่เหล็กทั้งสี่นี้ว่าโซนห้องนั่งเล่นเป็นต้น

 

เครื่องแจ้งเหตุ

เครื่องแจ้งเหตุหมายถึงเครื่องเตือนภัยซึ่งมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลักๆคือไซเรนภายใน ไซเรนภายนอก เครื่องหมุนโทรศัพท์และส่งข้อความอัตโนมัติเป็นต้น ในการใช้งานจริงท่านสามารถประยุกต์การแจ้งเหตุให้เป็นไปตามความต้องการได้เพราะตู้ควบคุมมี output สำรองให้ใช้งานอีกหลายชุด ท่านสามารถแจ้งเหตุด้วยวิธีอื่นๆได้อีกเช่นให้ไฟสปอร์ตไลท์สว่างขึ้นทันทีที่มีการบุกรุกเกิดขึ้น หรือสั่งให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆทำงานตามความต้องการ

ปัจจุบันผู้ผลิตระบบสัญญาณกันขโมยหันมาพัฒนาการแจ้งเหตุและควบคุมระบบให้อยู่ภายใต้อุปกรณ์เดียวกันนั้นคือโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้เช่นipad เป็นต้น อาศัยความทันสมัยในระบบGPRS (general packet radio services) ซึ่งปัจจุบันมีก้าวหน้ามากทั้งขนาดและความเร็วในการส่งข้อมูลทำให้ทุกค่ายหันมาใช้ระบบรองรับที่เรียกว่า cloud คล้ายกับที่มีในระบบios icloud ของ appleระบบรองรับนี้ทำให้การสื่อสารระหว่างตู้ควบคุมและเจ้าของบ้านราบรื่นขึ้น ตู้ควบคุมบางรุ่นได้ออกแบบให้ต่อเข้ากับ wi-fi modemโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพา sim card ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนลงด้วย

Pyronix1