Banner

ระบบตรวจจับภายนอกอาคารแบบไฟเบอร์เซ้นซิ่ง

รูปภาพ119

การป้องกันการบุกรุกบริเวณสนามบินที่นำระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาใช้

เครื่องตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกอาคารชนิดไฟเบอร์เซ้นซิ่ง

 

ในครั้งก่อนได้นำเสนอโฟโต้อิเล็คทริกบีมซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับชนิดภายนอกอาคารกันไปแล้ว ในครั้งนี้ท่านจะได้รู้จักกับเครื่องตรวจจับชนิดไฟเบอร์เซ้นซิ่งซึ่งถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์แบบ perimeter detector คือเอาไว้ติดตั้งบริเวณรอบนอกอาคาร เครื่องตรวจจับแบบนี้ทำงานโดยการวัดค่าการสั่นสะเทือนของลำแสงที่หักเหภายในท่อนำแสงที่เรารู้จักกันว่าไฟบอร์ออพติก โดยเส้นใยแก้วนำแสงนี้ปัจจุบันจะมีใช้กันในระบบการสื่อสารแบบอินเตอร์เน็ทที่ต้องการเดินสายกันไกลๆโดยช่วยให้ความเร็วของข้อมูลไม่ตกหล่นเพราะเป็นการใช้แสงในการสื่อสาร Fiber sensing ก็เช่นเดียวกันมันสามารถเดินสายกันได้ไกลๆหลายๆกิโลเมตรโดยสามารถข้อมูลที่ส่งกลับมายังตู้ควบคุมได้อย่างดีเยี่ยม ตู้ควบคุมซึ่งอาจเรียกว่าตู้เมนเฟรมจะทำหน้าที่ถอดรหัสหรือแปลความหมายของแสงที่สะท้อนกลับมาว่าเข้ากันกับลักษณะการบุกรุกของมนุษย์หรือไม่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัย

NXTRA 1

การนำระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาใช้เพื่อเตือนภัยธรรมชาติ

เคยมีแนวทางและโครงการนำระบบเตือนภับแบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาใช้ในพื้นที่เสียงต่อการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติเช่นแถบเทือกเขาที่มีถนนตัดผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเลี่ยงเส้นทางหากมีการสั่นสะเทือนในบริเวณนั้นจนเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม การใช้งานในลักษณะนี้จะใช้แหล่งพลังงานจากโซล่าเซลเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้เครื่องส่งวิทยุในการส่งข้อมูลให้ศูนย์เฝ้าระวังทราบ ปัจจุบันวิธีการเตือนภัยแบบนี้ถูกออกแบบและใช้งานในประเทศไต้หวัน นอกจากการใช้งานระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งในนี้ลักษณะนี้แล้วเข้าใจว่ายังมีการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆอีกรวมถึงในสนามรบแต่ข้อมูลเหล่านี้มักรู้กันในวงแคบ

 

รูปภาพ131

การใช้ระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งตามแนวรั้วเพื่อป้องกันการการบุกรุก

การใช้สายไฟเบอร์ออพติกในการตรวจจับการบุกรุกนี้มีใช้กันมาเกิน 10ปีแล้วแต่ถูกจำกัดอยู่ในงานใหญ่ๆเสียมากกว่าเช่นใช้กับรั้วชนิดตาข่ายรอบๆฐานทัพอากาศ รอบๆท่าอากาศยานในบางประเทศ รอบๆโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือบางครั้งก็ฝังเอาไว้ใต้ดินรอบๆฐานที่มั่นของหน่วยทหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุไวไฟเช่นโรงกลั่นน้ำมันเป็นต้น สรุปในเบื้องต้นคือระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งนี้ถูกนำมาใช้กันสองวิธีคือติดไว้บนรั้วที่เป็นตาข่ายเหล็กและฝังดิน และมีบางครั้งได้ถูกนำมาติดไว้บนกำแพงบ้านแบบคอนกรีตเพื่อตรวจจับการปีนรั้วของพวกหัวขโมยทั้งหมดนี้จะมีข้อมูลให้ท่านได้พิจารณากันต่อไป

รูปภาพ124

ระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งสามารถติดได้บนรั้ว บนกำแพงคอนกรีต และฝังใต้ดิน

อุปกรณ์ในระบบไฟเบอร์เซ็นซิ่ง

Fiber7 600x800

อุปกรณ์หลักประกอบไปด้วยตู้เมนเฟรมที่ผลิตแสงส่งไปในท่อไฟเบอร์ออพติกและเครื่องมือวิเคราะห์การกระเพื่อมของแสงเมื่อแสงสะท้อนกลับมายังตู้เมนเฟรม ตู้ดังกล่าวนี้จะมีหลายขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของอุปกรณ์และโซนที่ต้องการ การแบ่งโซนก็เพื่อช่วยให้การดูแลสะดวกขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยที่เรารู้จักกันอยู่แล้วหากแต่ว่าโซนในแบบ perimeter นี้จะแบ่งออกไปในตามยาวตามแนวรั้วหรือถ้าอยู่ใต้ดินก็จะบ่งบอกถึงพื้นที่นั้นๆที่มีการบุกรุกเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีตู้เมนเฟรมของระบบนี้ส่วนใหญ่จะทำเพียงหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นผู้ติดตั้งมักจะใช้ระบบนี้เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ รปภ.ทราบเพื่อที่จะได้ใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากนำมาใช้กับสถานที่ที่ไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลก็มักจะนำเอาสัญญาณ output จากตู้เมนเฟรมไปเข้าระบบสัญญาณกันขโมยอีกเพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณเตือนภัย

รูปภาพ130

รูปภาพ123

สองสายไฟเบอร์ออพติกซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทคือ leading fiber กับ sensing fiber ซึ่งสายทั้งสองประเภทนี้ต้องมีฉนวนห่อหุ้มที่แข้งแรงและทนทานพอที่จะรับแรงกระแทกเมื่ออยู่ใต้ดินและต้องทนต่อสภาพภูมิอากาศอันเลวร้ายได้อย่างน้อย 10ปี อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันที่สำคัญคือกล่องเทอร์มินอล fiber optic splice enclosure ที่ใช้ต่อเชื่อมสายไฟเบอร์ออพติกเข้าด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้  splicing tool ในการเชื่อมต่อสาย อุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีความทนทานสูงเพระต้องถูกติดตั้งอยู่ด้วยกันกับสายไฟเบอร์ทั้งแบบบนรั้วตาข่ายและแบบฝังดินจึงทำให้ระบบเตือนภัยแบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมีราคาสูงอย่างเลี่ยงไม่ได้

รูปภาพ127

การนำระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาฝังดินก่อนกลบปิดเพื่อซ่อนระบบ

ก่อนการติดตั้งจะต้องมีการออกแบบพื้นที่ที่จะติดตั้งอย่างรอบคอบนั่นคือถ้าจะใช้ระบบฝังดินระยะความกว้างของทางเดินที่มีสายฝังอยู่จะต้องกว้างพอที่ผู้บุกรุกต้องเดินผ่านอย่างน้อยสองก้าวจึงเพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้แม่นยำ และเมื่อฝังสายเรียบร้อยแล้วสภาพแวดล้อมที่มีสายฝังอยู่จะต้องดูเป็นปกติเหมือนเดิมจนดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมเดิมซึ่งไม่เป็นที่สังเกตุได้ถึงการมีอยู่ของระบบนี้  หากวางแผนเพื่อให้ระบบนี้ติดตั้งบนรั้วเหล็กแบบตาข่ายก็ต้องใช้สูตรที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ให้ว่าจะต้องใช้สายติดตั้งไว้ในรูปแบบใดตลอดจนการทำสายโค้งจะต้องให้อยู่ในรัศมีเท่าใดเพื่อป้องกันไม่ให้ใยแก้วภายในขาดหรือหักใน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเห็นสายเซ็นเซอร์นี้ถูกยึดไว้ตลอดแนวรั้ว ซึ่งนอกจากระบบนี้จะแจ้งให้ทราบถึงการปีนรั้วแล้วยังมีการแจ้งเตือนจากการถูกตัดสายสัญญาณด้วยเช่นกัน การใช้งานจริงมักจะทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดซึ่งจะใช้เพื่อตรวจสอบหลังจากมีการปีนรั้วเกิดขึ้นแล้ว

 

รูปภาพ129

การนำระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาใช้กับรั้วของโรงกลั่นน่ำมัน

แม้ว่าการนำอุปกรณ์แบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งจะถูกนำมาใช้เป็นเวลานานแล้วแต่ข้อมูลก็ไม่ได้มีให้ทราบกันมากนักเพราะผู้ใช้มักเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนรายใหญ่เท่านั้นซึ่งต้องสิ้นเปลืองงบประมาณค่อนข้างสูงแต่ก็คุ้มค่าเมื่อแลกกับความปลอดภัยที่ระบบสัญญาณกันขโมยทั่วไปยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับระยะเซ็นเซอร์ระยะไกลมากๆได้ แต่ในระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งแล้วเรื่องระยะทางไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดแต่เมื่อพิจารณากันตามจริงแล้วระบบสัญญาณกันขโมยที่เรารู้จักกันก็เหมาะสมดีอยู่แล้วในบ้านเราโดนเฉพาะตัวตรวจจับภายนอกอาคารที่มีทั้งโฟโต้บีมและเครื่องตรวจจับแบบอินฟราเรดชนิดติดตั้งภายนอกอาคารและถึงแม้จะนำทั้งสองระบบนี้มาใช้ก็ยังคงมีราคาถูกกว่าระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งค่อนข้างชัดเจน

การใช้งานของระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งสำหรับบ้านอยู่อาศัย

รูปภาพ12

 

ในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ผลิตระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งพยายามขยายตลาดด้วยการขายชุดคิทที่สามารถนำมาใช้กับบ้านอยู่อาศัยในราคาที่ไม่แพงเกินเอื้อมแต่สินค้ายังคงอยู่ในวงแคบเพราะความเข้าใจในตัวสินค้าทั้งผู้ขายและผู้ใช้ยังมีอยู่ในวงจำกัดอีกทั้งการทำประชาสัมพันธ์ยังมีอยู่น้อย มีผู้ผลิตระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งเพียงไม่กี่รายที่ลงมาทำตลาดในระดับเจ้าของบ้านเพราะรู้ดีว่าทำยาก ข้อมูลที่เรานำเสนอนี้จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์สำหรับท่านที่อยากได้ความรู้เพิ่มเท่านั้นและถ้าหากท่านสนใจถึงขนาดจะนำมาติดตั้งในบ้านท่านจริงก็ลองสอบถามมาทางเราเพื่อที่จะให้รายละเอียดกับท่านต่อไป

 

รูปภาพ11

การนำระบบไฟเบอร๋เซ้นซิ่งมาฝังใต้ดินจะทำให้ยากต่อการสังเกตุ

 

การติดตั้งระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งในบริเวณบ้านสามารถทำได้สองลักษณะคือ 1) ฝังดินตรวจจับการเดินผ่านตามบริเวณที่ต้องการตามภาพที่นำเสนอ และ 2) ฝังบนขอบรั้วเพื่อตรวจจับการปีนรั้ว การตรวจจับทั้งสองลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับระบบตรวจจับอินฟราเรดภายนอกอาคารและโฟโต้บีมเพราะระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งสามารถจัดให้มีแนวการตรวจจับที่โค้งไปมาตามสภาพภายนอกบ้านได้ทำให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในขณะที่โฟโต้บีมตรวจจับได้เฉพาะในแนวตรงและสังเกตุได้ง่ายว่าเครื่องตรวจจับติดตั้งไว้ตรงไหนในขณะที่ระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งเป็นระบบที่ซ่อนเร้นยากต่อการตรวจสอบ

รูปภาพ125

การนำระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งมาฝังไว้ตามบริเวณทางเดินในบ้าน

ในอดีตที่ผ่านมามีเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบระบบไฟเบอร์เซ้นซิ่งนี้และขวนขวายหามาติดในบ้าน เรามีภาพการติดตั้งให้ท่านดูว่าวิธีการติดตั้งทำอย่างไรและหลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร หากกล่าวกันตามความรู้สึกแล้วมันดูดีมากกว่าระบบเดิมๆที่เราคุ้นกันอยู่และไม่ใช่เพราะวิธีการติดตั้งเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีคุณสมบัติอยู่หนึ่งอย่างที่ระบบอินฟราเรดไม่มีคือความทนทานต่อคลื่นรบกวนจากธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือไฟกระชากจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเป็นต้น ทั้งนี้เพราะแสงที่เดินอยู่ในท่อนำแสงจะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งที่กล่าวมานี้ ในปัจจุบันเชื่อว่าระบบนี้เข้ามาอยู่ในบ้านกันพอสมควรแล้วแต่ก็จะแพร่หลายอยู่ในต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ในประเทศไทยก็น่าจะมีอยู่บ้างแต่คงไม่มากเนื่องจากผู้ติดตั้งระบบนี้คงไม่อยากให้ใครรู้ว่าได้ติดตั้งระบบไฟเบอร์เซ็นซิ่งไว้ในบ้านของตน

 

รูปภาพ126

 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทันสมัยเราขอให้ท่านค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากในปัจจุบันระบบไฟเบอร์เซ็นซิ่งยังคงได้รับการยอมรับอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่ข้อมูลในเชิงลึกคงต้องหาจากผู้ผลิตโดยตรง ผู้เขียนก็ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนี้มาก่อนและได้ไปอบรมวิธีการติดตั้งมาจากประเทศผู้ผลิตจึงขอนำภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาลงไว้ในเว้ปไซต์นี้เพื่อให้ท่านที่มองหาระบบสัญญาณกันขโมยภายนอกอาคารได้เก็บข้อมูลไว้พิจารณา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโพสข้อความของท่านไว้ในช่อง comment ด้านล่าง